Autopaikat

Yleiset autopaikkasäännöt

1. Autopaikkoja vuokrataan talossa asuville osakkeenomistajille yksi paikka huoneistoa kohden.
2. Jos paikkoja on vuokraamatta, voidaan huoneistoa kohden vuokrata lisäpaikkoja.
3. Lisäpaikasta joutuu luopumaan yhden (1) kuukauden kuluessa isännöitsijän ilmoituksesta, jos autopaikkaa haluaa talon asukas, jonka huoneistoa kohden ei vielä ole vuokralla yhtään autopaikkaa.
4. Isännöitsijä ylläpitää autopaikkojen jonotuslistaa. Autopaikat vuokrataan jonotusjärjestyksessä. Autopaikan hakijalla on oikeus saada tietoonsa edellään olevien hakijoiden nimet.
5. Autopaikka ei siirry huoneiston mukana toiselle asukkaalle.
6. Autopaikan haltija ei saa siirtää autopaikan vuokra- tai hallintaoikeutta edelleen.
7. Autopaikkaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin omassa vakituisessa käytössä olevan auton paikoitukseen.
8. Muualle kuin asema kaavan mukaiselle paikalle auton pysäköinti on kielletty taloyhtiön tontilla.
9. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa autopaikan vuokraoikeuden menettämiseen.

Tarvittaessa yhtiön hallitus tulkitsee sääntöjen soveltamista tapauskohtaisesti. Autopaikkojen vuokraamisessa noudatetaan näitä ohjeita ja muulta lainsäädännöstä tulevia määräyksiä ilman, että vuokraamisesta tehdään kirjallista vuokrasopimusta. Autotallipaikka rinnastetaan soveltuvin osin näissä säännöissä autopaikkaan.

Autopaikkojen jakoperusteet

Autopaikkojen jakoperusteista saattaa syntyä kysymyksiä taloyhtiöissä. Yleisin ongelma autopaikkojen suhteen on, että paikkoja ei taloyhtiöissä ole riittävästi autopaikkojen tarvitsijoihin nähden. Pääperiaate on se, että vuokraajina ensisijassa ovat talossa asuvat osakkeenomistajat tai heidän talouteensa kuuluvat perheenjäsenet. Tämän jälkeen tulevat talossa asuvat osakkeenomistajien vuokralaiset tai heidän taloudessaan asuvat henkilöt.

Osakkeiden yhdenvertaisuus edellyttää, että jokaiselle auton omistavalle on turvattava yksi autopaikka ennen kuin voidaan jollekin antaa kaksi autopaikkaa. Asunto-osakeyhtiölaissa todetun yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan toisia osakkaita ei saa suosia muiden kustannuksella.

Vapautuville paikoille valitaan jonosta aina uusi vuokralainen. Autopaikka on vapautettava seuraavalle vuokralaiselle, jos taloudessa ei ole yhtään autoa tai osakkeenomistaja muuttaa talosta pois.

Tarkoituksena on, että autopaikoilla pidetään käytössä olevia autoja. Ilman yhtiön lupaa ei autopaikalla saa säilyttää esim. asuntovaunua, moottoripyörää tai käytöstä poistettua autoa. Yhtiöllä on mahdollisuus purkaa sopimus, mikäli näitä periaatteita ei noudateta.