Osakkeet

Osakkeenomistajalle kuuluvien oikeuksien käyttäminen

Osakkeiden uusi omistaja saa käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan yhtiössä, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on esittänyt saannostaan luotettavan selvityksen. Osakkeiden uuden omistajan tulee itse huolehtia tarvittavien asiapapereiden toimittamisesta isännöitsijätoimistoon sekä pyytää merkintää osakesiirrosta taloyhtiön osakeluetteloon.

Muutosmerkinnät osakeluetteloon

Osakkeensaajan yhtiölle ilmoittama saanto tai muu muutos, joka koskee osakeluettelossa olevaa seikkaa, on viivytyksettä merkittävä osakeluetteloon, kun siitä on esitetty luotettava selvitys. Edellytyksenä saannon merkitsemiselle osakeluetteloon on lisäksi, että osakkeensaaja esittää selvityksen säädetyn varainsiirtoveron suorittamisesta. Merkintä on päivättävä.

Jos osakkeen viimeinen luovutus on merkitty osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen avoimella siirrolla, on osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen kirjoitettava uuden omistajan nimi ennen kuin saanto merkitään luetteloon. Osakkeen uuden omistajan vaatimuksesta osakeluettelon pitäjän on kirjoitettava osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen todistus osakeluetteloon merkitsemisestä ja merkinnän päivämäärästä.

Osakkeiden merkitsemiseen vaadittavat selvitykset eri saantotapauksissa ovat:

Kauppa

– jäljennös kauppakirjasta, josta käy ilmi
– myyjä, ostaja sekä kaupan kohde riittävästi yksilöitynä
– kauppahinta ja sen suorittaminen
– hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen
– kaupan muut ehdot
– osakekirja
– saajan hallinnassa
– katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja
– varainsiirtoverolaskelma

Vaihto

– vaihtokirja
– luovuttaja, luovutuksensaaja sekä vaihdon kohteet riittävästi yksilöitynä
– vaihtoarvot ja mahdollinen väliraha
– hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen
– vaihdon muut ehdot
– osakekirja
– saajan hallinnassa
– katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja
– varainsiirtoverolaskelma

Lahjoitus

– lahjakirja
– lahjoittaja, lahjansaaja sekä lahjoituksen kohde riittävästi yksilöitynä
– hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen
– lahjan muut ehdot
– osakekirja
– saajan hallinnassa
– katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Jakamaton kuolinpesä

– vainajan sukuselvitys
– perukirja
– osakekirja
– saajan hallinnassa
– katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Perinnönjako

– vainajan sukuselvitys
– perukirja
– mahdollinen osituskirja, jos vainaja oli naimisissa
– perinnönjakokirja
– vainaja ja perinnön saajat
– perinnön muut ehdot
– lainvoimaisuus
– osakekirja
– saajan hallinnassa
– katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Testamentti

– vainajan sukuselvitys
– perukirja
– testamentti
– testamentin tekijä ja saaja
– testamentin muut ehdot
– lainvoimaisuus
– osakekirja
– saajan hallinnassa
– katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Ositus

– osituskirja
– osapuolet
– osituksen muut ehdot
– lainvoimaisuus
– vainajan sukuselvitys
– perukirja
– osakekirja
– saajan hallinnassa
– katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja